Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - WR.ZUZ.1.4210.129.2023.AK

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2022r. poz. 2625 z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wygaszenia obowiązującej decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21.06.2019r., znak WR.ZUZ.1.421.100.2019.AK udzielającej spółce COLOROBBIA POLSKA Sp. z o.o., ul. Strefowa 3, 58-130 Żarów pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z zakładu Colorobbia Polska Sp. z o.o. do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów tj. Zakłądu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 14.04.2023
Dokument oglądany razy: 143
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 31.05.2023 03:20:19