Wykonanie od 30 do 35 koszy stalowych

Informacja opublikowana: 08.01.2021, 09:08
Data zakończenia zapytania: 15.01.2021, 15:30
Data rozstrzygnięcia zapytania: 15.01.2021, 15:30

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie od 30 do 35 koszy stalowych.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis techniczny przedmiotu zamówienia:
-wysokość konstrukcji od gruntu do podstawy daszka - 1000 mm,
- szerokość konstrukcji - 440 mm ( konstrukcja wykonana z profila zamkniętego o przekroju 25x50 )
- daszek kopertowy o wym.- 420mm x 450mm (wykonany z blachy o grubości 3mm usztywniony od spodu płaskownikiem o przekroju 20x4)
- kosz na śmieci o wymiarach - szer. 300mm x dł. 300mm x wys.500mm ( wzmocniony na górnej krawędzi płaskownikiem o przekroju 20x4 )
Pojemnik pomalowany;
- konstrukcja w kolorze stalowym, lub zielonym
- kosz w kolorze orange lub czerwonym, daszek żółty
- kosz od spodu posiada rygiel zabezpieczający
W przesłanej ofercie cenowej należy uwzględnić wszelkie koszty w tym koszty materiałów, wykonania i montażu pojemników.
Uwaga!!!! Miejsce i czas montażu wskazuje Zamawiający. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ABY WSZYSTKIE ELEMENTY BYŁY OCYNKOWANE I MALOWANE PROSZKOWO. 

3. Termin realizacji zamówienia: 20.01.2021 r. - 31.03.2021 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena brutto za 1 sztukę.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:
a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącej załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego,
b/ W ofercie cenowej należy podać  koszt brutto za 1 sztukę.
c/ ofertę należy złożyć w terminie do 15.01. 2021 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres t.kuska@um.zarow.pl. Wymaga data wpływu 15.01. 2021 r.

6. Osoby do kontaktu: Tomasz Kuska – inspektor ds. gospodarki komunalnej tel. 74 8580 591 wew. 334.

-> druk oferty

Ta strona została usunięta
Z powodu:
Dokument oglądany razy: 487
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 08.01.2021, 09:08
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 19.06.2021 02:59:27