Program współpracy

  • Uchwała nr XIV/108/2015
    w sprawie:
    rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
  • Uchwała nr XXIX/224/2016
    w sprawie: 
    rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020
Dokument oglądany razy: 267
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 16:23
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 09.08.2020 02:13:38