Plan zamówień

To jest archiwalna wersja strony z dnia 26.01.2021, 12:06.
Zmieniona z powodu: dodanie informacji


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Żarów w roku 2020

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (Roboty budowlane, Dostawy, Usługi)

Tryb zamówienia publicznego

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęścia postępownia

1.

Utrzymanie chodników, parkingów i ścieżek rowerowych

usługa

Przetarg nieograniczony

420 000,00 zł

IV kw 2020

2.

Zimowe utrzymanie dróg

usługa

Przetarg nieograniczony

259 000,00 zł

IV kw 2020

3.

Usługi odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy

usługa

Przetarg nieograniczony

2 640 000,00 zł

IV kw 2020

4.

Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

150 000,00 zł

III kw 2020

5.

Dowóz uczniów do szkół

usługa

Przetarg nieograniczony

250.000,00 zł

III kw 2020

6.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

usługa

Przetarg nieograniczony

250.000,00 zł

III kw 2020

Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020
Dokument oglądany razy: 1 991
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 12:10
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 18.05.2021 15:48:10