Wybory Prezydenta 2020

To jest archiwalna wersja strony z dnia 08.05.2020, 11:31.
Zmieniona z powodu: dodanie informacji
 • https://wybory.gov.pl/

 • POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 lutego 2020 roku o wyznaczonych miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
 • INFORMACJA o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
 • INFORMACJA o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
 • INFORMACJA o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.
 • POSTANOWIENIE nr 12/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w gminie Żarów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Żarów z dnia 10 kwietnia 2020 roku - Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Burmistrz Miasta Żarów podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.:
 • INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń członków wyborczych komisji obwodowych
 • OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 • POSTANOWIENIE NR 30/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020
Dokument oglądany razy: 3 908
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 15:50
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 18.05.2021 16:33:47