Wykonanie remontu dwóch ścian wewnętrznych w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym

Informacja opublikowana: 21.06.2022, 11:43
Data zakończenia zapytania: 28.06.2022, 15:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 28.06.2022, 15:00

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie remontu dwóch ścian wewnętrznych w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Zamkowej 4C w Mrowinach.

1. Zamawiający: Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia
    a. skucie starych tynków i demontaż płyt gipsowo-kartonowych,
    b. osuszenie ścian mieszkania metodą iniekcji,
    c. wykonanie nowych tynków cementowo-wapiennych ( powierzchnia ~25,00m2 ),
    d. wykonanie nawiewu,
    e. wywóz powstałego gruzu i śmieci,
    f. prace towarzyszące.

3. Termin realizacji zamówienia 22.07.2022 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty :
a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej na według wzoru oferty będącego złącznikiem do niniejszego zapytania oferty do dnia 28.06.2022r. do godziny 15.00.
b) ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta*, przesłać pocztą na adres Zamawiającego*, faksem na numer 74 30 67 331, e- mailem na adres  m.pieczonka@um.zarow.pl lub e-puapem na adres: 7m83lsnv1i, ofertę w formie elektronicznej należy przesłać w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę lub w formie elektronicznej opatrzoną podpisem elektronicznym

6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – podinspektor ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304.

-> druk oferty

Ta strona została usunięta
Z powodu:
Dokument oglądany razy: 276
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 21.06.2022, 11:43
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 01.10.2022 16:33:28