Inne informacje

Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Wypełniony WNIOSEK można przesłać drogą elektroniczną na adres burmistrz@um.zarow.pl lub faksem na numer 74 8580 778 lub drogą tradycjną na dres urzędu.

Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020
Dokument oglądany razy: 10 439
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 15:52
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 20.05.2024 08:48:09