Oświadczenia majątkowe

Oświadczenie majątkowe – oświadczenie o stanie majątku własnego (ewentualnie również osób najbliższych), którego złożenie może być obowiązkowe.

W Polsce oświadczenia majątkowe są wymagane:

  • na stanowisku posła, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego, ministra, sędziego, prokuratora, referendarza, asesora sądowego, asesora prokuratury, radnego jednostki samorządu terytorialnego (rady miasta, gminy lub powiatu albo sejmiku województwa), kierownika jednostki organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, skarbnika lub sekretarza jednostki samorządu terytorialnego, osoby zarządzającej samorządową osobą prawną lub osoby wydającej decyzje administracyjne – odpowiednio w związku z rozpoczęciem i upływem kadencji, powołaniem lub odwołaniem ze stanowiska, zatrudnieniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, jak również corocznie do 31 marca[1],
  • przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej,
  • przy ubieganiu się o udzielenie ulgi (rozłożenie na raty, odroczenie, umorzenie) w spłacie należności pieniężnej, której wierzycielem jest jednostka sektora finansów publicznych,
  • w postępowaniu wobec dłużnika alimentacyjnego.
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020
Dokument oglądany razy: 9 603
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 12:59
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 02.06.2023 20:23:45