Wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę instalacji wod-kan w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Numer przetargu: nie podano
Informacja opublikowana: 08.05.2020, 07:49
Data zakończenia przetargu: 20.05.2020, 15:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 21.05.2020, 15:30 (rozstrzygnięty)
Kontakt: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304
Nie podlega Ustawie

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę instalacji wod-kan w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Łażanach przy ul Strzegomskiej 24 wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego do budynku.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie prac budowlanych zgodnie z załączonym projektem.

3. Termin realizacji zamówienia 15.07.2020 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:

  1. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl

  2. ofertę należy złożyć w terminie do 20.05.2020 r. do godziny 15.00:

    • w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,

    • przesłać pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu),

    • faksem na numer 74 30 67 331,

    • e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.

6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304.


pliki do pobrania

druk oferty

Ta strona została usunięta
Z powodu:
Dokument oglądany razy: 3 297
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 08.05.2020, 07:49
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 01.10.2022 16:35:21