Wykonanie obsługi i nadzoru kotłowni w budynku komunalnym

Numer przetargu: nie podano
Informacja opublikowana: 13.10.2020, 08:39
Data zakończenia przetargu: 19.10.2020, 15:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 19.10.2020, 15:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304
Nie podlega Ustawie

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonania obsługi i nadzoru kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Armii Krajowej 58 w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. obsługa i nadzór kotłowni na gaz ziemny w budynku komunalnym w wymiarze nie przekraczającym 21 godzin miesięcznie,

3. Termin realizacji zamówienia 30.04.2021 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:

 1. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl

 2. ofertę należy złożyć w terminie do 19.10.2020 r. do godziny 15.00:

  • w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,

  • przesłać pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu),

  • faksem na numer 74 30 67 331,

  • e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.

6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304.


-> druk oferty

Ta strona została usunięta
Z powodu:
Dokument oglądany razy: 2 637
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 13.10.2020, 08:39
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 01.10.2022 17:37:52