Przeglądów kotłów gazowych c.o. w budynkach użytkowych

Numer przetargu: nie podano
Informacja opublikowana: 02.10.2020, 12:08
Data zakończenia przetargu: 09.10.2020, 15:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 09.10.2020, 15:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304
Nie podlega Ustawie

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej wykonania przeglądów kotłów gazowych c.o. w budynkach użytkowych przy ul. Armii Krajowej 54 i Armii Krajowej 58 oraz w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Armii Krajowej 55 w Żarowie.


1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- przegląd instalacji gazowej,

- sprawdzenie prawidłowości działania kotłów,

- ustawienie odpowiednich parametrów pracy kotłów,

- sporządzenie protokołów z przeglądu

3. Termin realizacji zamówienia 9.11.2020 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:

  1. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl

  2. ofertę należy złożyć w terminie do 9.10.2020 r. do godziny 15.00:

    1. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,

    2. przesłać pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu),

    3. faksem na numer 74 30 67 331,

    4. e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.

6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304.


-> druk oferty

Ta strona została usunięta
Z powodu:
Dokument oglądany razy: 2 988
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 02.10.2020, 12:08
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 01.10.2022 15:45:28