Wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę przewodu wentylacyjnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Numer przetargu: nie podano
Informacja opublikowana: 30.07.2020, 19:09
Data zakończenia przetargu: 06.08.2020, 15:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 06.08.2020, 15:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304
Nie podlega Ustawie

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę przewodu wentylacyjnego w lokalu mieszkalnym nr 4 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanych przy ul. Strzegomskiej 24 w Łażanach.


1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów


2. Opis przedmiotu zamówienia:

- wykonanie pionu wentylacji wywiewnej dla lokalu nr 4 w budynku wielorodzinnym przy

ul. Strzegomskiej 24 w Łażanach,

- prace towarzyszące.


3. Termin realizacji zamówienia 31.08.2020 r.


4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.


5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:

  1. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl

  2. ofertę należy złożyć w terminie do 6.08.2020 r. do godziny 15.00:

    • w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,

    • przesłać pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu),

    • faksem na numer 74 30 67 331,

    • e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.

6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304.


-> druk oferty

Ta strona została usunięta
Z powodu:
Dokument oglądany razy: 3 630
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 30.07.2020, 19:09
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 01.10.2022 17:24:08