Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie odwodnienia terenu z montażem studzienki kanalizacyjnej systemowej przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Numer przetargu: nie podano
Informacja opublikowana: 21.07.2020, 09:05
Data zakończenia przetargu: 27.07.2020, 15:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 27.07.2020, 15:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304
Nie podlega Ustawie

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie odwodnienia terenu z montażem studzienki kanalizacyjnej systemowej przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sikorskiego 2 w Żarowie.


1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów


2. Opis przedmiotu zamówienia:

- roboty ziemne z przewozem gruntu,

- montaż kanałów z rur pcv,

- montaż studzienki kanalizacyjnej,

- podłączenie do studzienki rury spustowej,

- zasypanie wykopów ziemią,

- wywóz ziemi z terenu prac,

- roboty towarzyszące

3. Termin realizacji zamówienia 11.09.2020 r.


4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.


5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:

  1. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl

  2. ofertę należy złożyć w terminie do 27.07.2020 r. do godziny 15.00:

    • w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,

    • przesłać pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu),

    • faksem na numer 74 30 67 331,

    • e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.

6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304.


-> druk oferty

Ta strona została usunięta
Z powodu:
Dokument oglądany razy: 2 934
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 21.07.2020, 09:05
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 01.10.2022 15:41:20