Wykonanie robót budowlanych obejmujących zakup i wymianę 3 okien drewnianych na okna z PCV w lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. Armii Krajowej 44 w Żarowie

Numer przetargu: nie podano
Informacja opublikowana: 30.06.2020, 07:59
Data zakończenia przetargu: 06.07.2020, 15:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 06.07.2020, 15:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304
Nie podlega Ustawie

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących zakup i wymianę 3 okien drewnianych na okna z PCV w lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. Armii Krajowej 44 w Żarowie.


1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów


2. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. demontaż wyeksploatowanych okien drewnianych,

 2. montaż 3 okien z PCV o wymiarach: 2 x 45 x 75cm i 1 x 90 x 120cm z nawietrznikami i parapetami wewnętrznymi,

 3. obróbka tynkarska ościeży.

3. Termin realizacji zamówienia 13.08.2020 r.


4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.


5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:

 1. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl

 2. ofertę należy złożyć w terminie do 6.07.2020 r. do godziny 15.00:

  • w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,

  • przesłać pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu),

  • faksem na numer 74 30 67 331,

  • e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.

6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304


-> druk oferty

Ta strona została usunięta
Z powodu:
Dokument oglądany razy: 2 567
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 30.06.2020, 07:59
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 01.10.2022 17:24:41