SPrzedaż samochodu pożarniczego w drodze rokowań

Numer przetargu: nie podano
Informacja opublikowana: 12.05.2022, 08:12
Data zakończenia przetargu: 25.05.2022, 10:00
Data rozstrzygnięcia przetargu: 25.05.2022, 10:00 (jeszcze nierozstrzygnięty)
Kontakt: Michałem Domańskim tel. 74 3067367
Nie podlega Ustawie

Nazwa i siedziba jednostki: Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów,

Miejsce przeprowadzenia rokowań: Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, 25.05.2022r. godz. 10.00.

Rodzaj sprzedawanego składnika majątku: samochód pożarniczy marki „Volvo FL 6”

Stan techniczny (opis): samochód pożarniczy marki „Volvo FL 6” wyposażony w silnik diesla: 5 480 cm 3, manualna 6-cio biegowa skrzynia biegów, rok produkcji 1993r., zbiornik wody 1000 l, na dachu zabudowy trzymacze do drabin, dwa szybkie natarcia w tym jedno niekompletne, autopompa wydajność 1600/min, gniazda na 24/12V, blokadę mostu, sygnalizacja świetlna. Aktualnie samochód posiada usterkę/wadę – skorodowana rama.

Stan wizualny: zgodnie z załączonymi zdjęciami.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątkowy: w celu obejrzenia przedmiotu rokowania należy ustalić telefonicznie termin z pracownikiem Urzędu Miejskiego Panem Michałem Domańskim tel. 74 3067367,


Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta.
Oferta pisemna powinna zawierać:
- imię, nazwisko, adres, upoważnienia poświadczonych notarialnie, w przypadku prowadzenia działaności gospodarczej nazwę i siedzibę firmy,
- ofertę cenę i warunki jej zapłaty,
- oznaczenie samochodu, wpisanie nr rejestracyjnego pojazdu,
- oświadczenia oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu rokowań,
- organizator informuje jednocześnie, że sprzedaż zostanie udzielona kupującemu, który zaoferuje najwyższą cenę.                        

Termin, miejsce i tryb złożenia oferty.
Ofertę można złożyć w formie skanu na adres mailowy gczk.zarow@um.zarow.pl, tradycyjnie wysłać pocztą na adres urzędu do godz. 10:00 dnia 25.05.2022  
Organizatorowi postępowania przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
Organizatorowi postępowania przysługuje prawo unieważnienia rokowań bez podania przyczyn.
Sprzedaż przedmiotu rokowań: tylko na podstawie zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu, który zaoferuje najwyższą cenę zgodnie ze złożoną ofertą.
Oferta zostanie odrzucona, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie oraz niewłaściwym miejscu.

-> zdjęcia samochodu

Dokument oglądany razy: 531
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 12.05.2022, 08:12
Wydruk ze strony: bip.um.zarow.pl z dnia: 09.08.2022 09:17:53