Dostawa i montaż urządzeń zabawowych, zestawu sprawnościowego oraz urządzeń siłowni zewnętrznej

Informacja opublikowana: 21.06.2022, 11:55
Data zakończenia zapytania: 27.06.2022, 15:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 27.06.2022, 15:00

1. Gmina Żarów zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż urządzeń zabawowych, zestawu sprawnościowego oraz urządzeń siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych w miejscowościach Buków, Bożanów, Siedlimowice, Zastruże i Imbramowice.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. dostawa i montaż na placu zabaw następujących urządzeń:
a) karuzela tarczowa z siedzeniami i podstawą z blachy aluminiowej ryflowanej – 3 sztuki, w miejscowościach Buków, Bożanów i Zastruże,
b) tyrolka metalowa o długości 25m w miejscowości Imbramowice,
c) trampolina ziemna, okrągła o polu skakania minimum 100cm średnicy w miejscowości Imbramowice;
2.2. dostawa i montaż następujących urządzeń siłowni  zewnętrznej:
a) orbitrek + wioślarz na pylonie,
b) jeździec na pylonie,
c) wyciskacz siedzący na pylonie,
d) wyciąg górny + twister na pylonie,
w miejscowościach Bożanów oraz Siedlimowice;

2.3. dostawa i montaż zestawu sprawnościowego z drewna klejonego montowanego na kotwach z zastrzeżeniem zakresu obszaru do wymiaru max. 9m x 11m:
a) drążki do wymyków ( 3poziomy),
b) drabinka pozioma,
c) przejście liniowe,
d) belka balansująca,
e) kotwica linowa,
f) ścianka wspinaczkowa,
g) przejście rurowa TUNEL,
h) podesty
w miejscowości Pożarzysko.

2.4. Przedmiot zamówienia opisany w ust. 2.1. i 2.2. dotyczy urządzeń o konstrukcji metalowej     ocynkowanej i pomalowanej proszkowo. Elementy uzupełniające typu siedziska powinny być     wykonane z płyty HDPE.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości urządzeń do montażu, w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza cenowo będzie wyższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.

4. Termin realizacji zamówienia – do 30 września 2022 roku.

5. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty - najniższa cena brutto  -  waga  100 %.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia na każdy plac zabaw osobno, wg kryterium wyboru.

7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wszystkie urządzenia oraz na montaż na okres min. 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

8. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia – przelew w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury.

9. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty :
9.1. wyceny należy dokonać z uwzględnieniem kosztów nieujętych w opisie zamówienia a niezbędnych do realizacji zadania, np. koszt transportu.
9.2. ofertę wraz z załącznikiem zawierającym cenę brutto oraz  karty techniczne każdego wycenianego urządzenia należy złożyć w formie pisemnej na załączonym formularzu ofertowym (zał. nr 1), ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 306 73 31 lub e- mailem na adres a.goluch@um.zarow.pl. Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.
9.3. Termin złożenia oferty – do dnia 27 czerwca 2022 roku do godz. 15:00.

10. Osoba do kontaktu: Agnieszka Gołuch, Inspektor ds. Remontów i Inwestycji, tel./74/306 7383.

-> pliki do pobrania

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 21.06.2022, 11:55
Dokument oglądany razy: 251