Deklaracja śmieciowa

Uruchamiam sytezator mowy...

  1. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów, kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011r. Nr. 206 poz. 1216).
  2. Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub poczty elektronicznej.
  3. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 12:51
Dokument oglądany razy: 6 205
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020