Czynsz dzierżawny

Uruchamiam sytezator mowy...

 • Zarządzenie nr 158/2013
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 159/2013
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 160/2013
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu za komórki przydomowe, będące własnością Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 161/2013
  w sprawie:
  ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem garaży na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 162/2013
  w sprawie:
  ustalenia rocznych opłat za umieszczenie tablic i urządzeń reklamowych na budynkach, będących własnością Gminy Żarów.
 • Zarządzenie nr 200/2019
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Żarów nr 128/2011 z dnia 23 września 2011 roku oraz Zarządzenia nr 18/2014 z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność gminy Żarów.
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.05.2020, 12:43
Dokument oglądany razy: 6 500
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020