Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego jednofunkcyjnego o mocy 50kW w budynku użytkowym

Informacja opublikowana: 23.06.2022, 12:38
Data zakończenia zapytania: 30.06.2022, 15:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 30.06.2022, 15:00

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na budowę wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego jednofunkcyjnego o mocy 50kW w budynku użytkowym – hala widowiskowo-sportowa w Żarowie przy ul. Armii Krajowej 60A.

1. Zamawiający: Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, zgodnie z załączonym projektem budowlanym i przedmiarem robót,
- wyznaczenie kierownika budowy i dokonanie wpisów do dziennika budowy,
- wywiezienie powstałego gruzu i śmieci.

3. Termin realizacji zamówienia 16.09.2022 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:
    a. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl
    b. ofertę należy złożyć w terminie do  30.06.2022 r. do godziny 15.00:
        ◦ w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,
        ◦ przesłać  pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu),
        ◦ faksem na numer 74 30 67 331,
        ◦ e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.

6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304.

-> pliki do pobrania
-> druk oferty

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 23.06.2022, 12:38
Dokument oglądany razy: 191