Budowa pieca kaflowego pokojowego w lokalu mieszkalnym

Ta strona z dnia 18.01.2021, 09:24 została usunięta
Z powodu: archiwizacja
Informacja opublikowana: 04.01.2021, 12:21
Data zakończenia zapytania: 11.01.2021, 15:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 11.01.2021, 15:30

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę pieca kaflowego pokojowego w lokalu mieszkalnym nr 10 przy ul. Armii Krajowej 25 w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:
     - postawienie pieca kaflowego,
- montaż rusztu i drzwiczek,
- podłączenie pieca do przewodu dymowego,
- wywiezienie powstałego gruzu,
- prace towarzyszące.

3. Termin realizacji zamówienia 28.01.2021 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:
    a. ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty do pobrania na stronie bip.um.zarow.pl
    b. ofertę należy złożyć w terminie do 11.01.2021 r. do godziny 15.00:
        ◦ w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta,
        ◦ przesłać pocztą na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu),
        ◦ faksem na numer 74 30 67 331,
        ◦ e-mailem na adres m.pieczonka@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.

6. Osoby do kontaktu: Monika Pieczonka – referent ds. przeglądów technicznych i remontów tel. 74 30 67 304.

-> druk oferty

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 04.01.2021, 12:21
Dokument oglądany razy: 345