Witamy na stronie...

To jest archiwalna wersja strony z dnia 06.05.2020, 12:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: zmiana treści
Witamy na stronie

Obwieszczenie Starosty Świdnickiego - WB.6740.1131.2022.10.DN

(...) Starosta Świdnicki decyzją z dnia 16 marca 2023 roku, Nr 175/2023 roku udzielił Burmistrzowi Miasta Żarów zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej ulicy Ks. Jadwigi Śląskiej, Brodatego i Krzywoustego w Żarowie” (...)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żarów na lata 2022-2030

Zawiadomienie/obwieszczenie - GK.6220.1.2023

Burmistrza Miasta Żarów o wszczęciu postępowania (...) dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacjami  transformatorowo- rozdzielczymi średniego napięcia na działkach nr ewid.: 122, 123/8, 123/4, 123/5, 191/2, 202/1 obręb Kruków, gmina Żarów” (...)

Zawiadomienie/obwieszczenie - GK.6220.4.2022

(...) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej „Żarów” (...)

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów

w sprawie wprowadzenia nazw ulic we wsi Kalno

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów

(...) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Żarów

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów - NGPiL.6721.2.2023

(...) o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kalno, gmina Żarów

Obwieszczenie - GKiI.6220.5.2022

(...) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 10 grudnia 2021 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarów” (...)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (północna część miasta Żarów)

Obwieszczenie Starosty Świdnickiego - WB.6740.1131.2022.4.DN

(...) postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej ulicy Ks. Jadwigi Śląskiej, Brodatego i Krzywoustego w Żarowie” (...)


Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.05.2020, 12:00
Dokument oglądany razy: 11 731
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020