Witamy na stronie...

To jest archiwalna wersja strony z dnia 06.05.2020, 12:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: zmiana treści
Witamy na stronie

Informacja o przyznaniu dotacji

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza informację o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2023 roku, na terenie Gminy Żarów (...)

Obwieszczenie - GK.6220.6.2022

(...) w dniu 27 stycznia 2023 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (...)

Podstawowe kwoty dotacji

  • Podstawowa kwota dotacji dla oddziału przedszkolnego na 2023 rok, określona zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – styczeń 2023
    Obowiązuje od 01.01.2023 do aktualizacji
  • Podstawowa kwota dotacji dla punktu przedszkolnego na 2023 rok, określona zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – styczeń 2023
    Obowiązuje od 01.01.2023 do aktualizacji

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów

(...) ogłasza z dniem 16 stycznia 2023 roku informację o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2023 roku na terenie Gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej (...)

Zawiadomienie - obwieszczenie - GK.6220.4.2022

(...) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej „Żarów” (...)

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

(...) konsultacje społeczne, których przedmiotem było przedstawienie koncepcji proponowanych nazw ulic dla miejscowości Kalno (...)

Zawiadomienie - obwieszczenie

(...) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo- rozdzielczą średniego napięcia (...)

Sprostowanie do zawiadomienia/obwieszczenia Burmistrza Miasta Żarów

(...) prostuje się oczywistą omyłkę pisarską poprzez dodanie określenia jego lokalizacji (...)

Zawiadomienie/obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

(...) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej „Żarów” wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną. (...)

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów

w sprawie wprowadzenia nazw ulic we wsi Kalno


Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.05.2020, 12:00
Dokument oglądany razy: 10 703
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020