2023

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 17.01.2023, 10:26
z powodu: dodanie informacji
 • Zarządzenie nr 1/2023
  w sprawie:
  ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 2/2023
  w sprawie:
  przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 • Zarządzenie nr 15/2023
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2023 roku na terenie Gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 16.01.2023, 14:42
Dokument oglądany razy: 639
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 01.01.2023