2022

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 28.01.2022, 10:08
z powodu: dodanie informacji
 • Zarządzenie nr 2/2022
  w sprawie:
  ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 3/2022
  w sprawie:
  przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 • Zarządzenie nr 6/2022
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2022 rok
 • Zarządzenie nr 11/2022
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2022 roku na terenie Gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej
 • Zarządzenie nr 12/2022
  w sprawie:
  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach
 • Zarządzenie nr 12/2022
  w sprawie:
  ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 24.01.2022, 14:48
Dokument oglądany razy: 1 160
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 05.01.2022