2022

Uruchamiam sytezator mowy...

To jest archiwalna wersja strony zmienionej: 21.01.2022, 12:37
z powodu: dodanie informacji
 • Zarządzenie nr 2/2022
  w sprawie:
  ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 3/2022
  w sprawie:
  przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 • Zarządzenie nr 11/2022
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2022 roku na terenie Gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 20.01.2022, 10:43
Dokument oglądany razy: 1 277
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 05.01.2022