2020

To jest archiwalna wersja strony z dnia 06.05.2020, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: dodanie informacji

XX sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 30 stycznia 2020 roku

XXI sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 19 marca 2020 roku

XXII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 25 czerwca 2020 roku

 • protokoły głosowań
 • protokół z sesji
 • interpelacje radnych
 • odpowiedzi na interpelacje
 • Uchwała nr XXII/149/2020
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2020 rok
 • Uchwała nr XXII/150/2020
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XXII/151/2020
  w sprawie:
  przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
 • Uchwała nr XXII/152/2020
  w sprawie:
  przejęcia przez Gminę Żarów zadań Powiatu Świdnickiego
 • Uchwała nr XXII/153/2020
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żarów, a Gminą Świdnica w sprawie przekazania przez Gminę Świdnica Gminie Żarów zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie gminy Świdnica, bezpłatnego transportu i opieki w czasie
  przewozu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle
 • Uchwała nr XXII/154/2020
  w sprawie:
  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żarów, a Gminą Miasto Świdnica w sprawie przekazania przez Gminę Miasto Świdnica Gminie Żarów zadań w zakresie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemu, zamieszkałemu na terenie miasta Świdnica, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle
 • Uchwała nr XXII/155/2020
  w sprawie:
  zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. Ks. Jana Twardowskiego w Żarowie
 • Uchwała nr XXII/156/2020
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Nr XIX/130/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2020 rok
 • Uchwała nr XXII/157/2020
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Nr XVI/126/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie
  statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie
 • Uchwała nr XXII/158/2020
  w sprawie:
  przyjęcia regulaminu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu Gminy Żarów na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Uchwała nr XXII/159/2020
  w sprawie:
  „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żarów na lata 2020-2025’’
 • Uchwała nr XXII/160/2020
  w sprawie:
  nadania nazwy ulicy we wsi Wierzbna
 • Uchwała nr XXII/161/2020
  w sprawie:
  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Żarów
 • Uchwała nr XXII/162/2020
  w sprawie:
  zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku

XXIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 sierpnia 2020 roku
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 31.08.2020, 08:37
Dokument oglądany razy: 1 302
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020