Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Żarów - Urzędu Miejskiego w Żarowie

Gmina Żarów
Urząd Miejski w Żarowie
woj. dolnośląskie, powiat świdnicki
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
tel:. 74 30 67 333; fax: 74 30 67 331Godziny pracy urzędu:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30 - 15.30
wtorek: 8.00 - 16.00

Kasa urzędu zamykana jest codziennie o 15.00
-  za wyjątkiem wtorku - 15.30

Konto urzędu

Santander Bank Polska S.A. oddział Żarów
88 1090 2369 0000 0001 4749 4019

Burmistrz Miasta - Leszek Michalak
burmistrz(at)um.zarow.pl

Zastępca Burmistrza - Przemysław Sikora
z-ca.burmistrza(at)um.zarow.pl

Sekretarz - Sylwia Pawlik
sekretarz(at)um.zarow.pl

Skarbnik - Renata Dawlewicz
skarbnik(at)um.zarow.pl

Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na WNIOSEK.


Opublikowanie powyżej adresów e-mail nie oznacza upoważnienia dla kogokolwiek do przesyłania pod te adresy jakiejkolwiek informacji handlowej, w tym również zapytań o zgodę na przesłanie informacji handlowej.

Przesłanie jakiejkolwiek informacji czy zapytania o charakterze handlowym bez wyraźnego uzgodnienia, będziemy traktować jako naruszenie prawa i zgłaszane będą odpowiednie wnioski do organów ścigania.


Informacja o przyznaniu dotacji

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza informację o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2023 roku, na terenie Gminy Żarów (...)

Obwieszczenie - GK.6220.6.2022

(...) w dniu 27 stycznia 2023 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (...)

Podstawowe kwoty dotacji

  • Podstawowa kwota dotacji dla oddziału przedszkolnego na 2023 rok, określona zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – styczeń 2023
    Obowiązuje od 01.01.2023 do aktualizacji
  • Podstawowa kwota dotacji dla punktu przedszkolnego na 2023 rok, określona zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – styczeń 2023
    Obowiązuje od 01.01.2023 do aktualizacji

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów

(...) ogłasza z dniem 16 stycznia 2023 roku informację o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2023 roku na terenie Gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej (...)

Zawiadomienie - obwieszczenie - GK.6220.4.2022

(...) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej „Żarów” (...)

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

(...) konsultacje społeczne, których przedmiotem było przedstawienie koncepcji proponowanych nazw ulic dla miejscowości Kalno (...)

Zawiadomienie - obwieszczenie

(...) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo- rozdzielczą średniego napięcia (...)

Sprostowanie do zawiadomienia/obwieszczenia Burmistrza Miasta Żarów

(...) prostuje się oczywistą omyłkę pisarską poprzez dodanie określenia jego lokalizacji (...)

Zawiadomienie/obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

(...) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej „Żarów” wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną. (...)

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Żarów

w sprawie wprowadzenia nazw ulic we wsi Kalno


Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 10.05.2021, 11:31
Dokument oglądany razy: 240 820
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 06.05.2020