bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.03.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie zarządzenia nr 36

Zarządzenia 2014

 • Zarządzenie nr 1/2014
  w sprawie:
  ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 2/2014
  w sprawie:
  przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym ilatach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 • Zarządzenie nr 3/2014
  w sprawie:
  ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 4/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 5/2014
  w sprawie:
  powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzanie przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 8/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 10/2013
  w sprawie:
  wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 11/2014
  w sprawie:
  regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 12/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 15/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 22/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gmine Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 24/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2014 roku na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 25/2014
  w sprawie:
  odpłatnego nabycia na własność Gminy Żarów nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 28/2014
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 29/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie Gminy Żarów, o których przejęcie Gmina wystąpi do Wojewody Dolnośląskiego
 • Zarządzenie nr 30/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 31/2014
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 32/2014
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie wsi Mrowiny
 • Zarządzenie nr 33/2014
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki gruntu Nr 375/30 położonej na terenie miasta ŻarówOpublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 13.03.2014
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 09.01.2014
Dokument oglądany razy: 1 491