bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Budżet 2014

 • Uchwała nr XLIII/335/2013
  w sprawie:
  przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Uchwała nr XLIII/336/2013
  w sprawie:
  uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2014
 • Uchwała Nr III/28/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie opinii o możliwości sfinsnsowania defizytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Żarowie nr XLIII/336/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na 2014 rok
 • Uchwała nr III/25/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2014 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Miejskiej w Żarowie nr XLIII/335/2013 z 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów oraz uchwale Rady Miejskiej w Żarowie nr XLIII/336/2013 z 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na 2014 rok



Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 25.02.2014
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 25.02.2014
Dokument oglądany razy: 5 533