bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Budżet 2013

  • Zarządzenie nr 159/2012
    w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej gminy Żarów na 2013 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
  • Uchwała Nr III/235/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żarowa projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok
  • Uchwała Nr III/236/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarów przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2013 rok
  • Uchwała nr XXX/230/2012
    w sprawie: uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 2013
  • Uchwała nr III/38/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w uchwale Rady Miejskiej w Żarowie nr XXX/229/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów oraz w uchwale budżetowej gminy Żarów na rok 2013 nr XXX/230/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 08.08.2013
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 11.12.2012
Dokument oglądany razy: 6 510