bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 17.07.2012 z powodu:
Publikacja ponad 30 dni

Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze

08.05.2012

 1. Skład komisji przeprowadzającej nabór:
  Przewodniczący Komisji: Sylwia Pawlik – Sekretarz Gminy
  Członkowie Komisji: Grzegorz Osiecki – Zastępca Burmistrza Miasta
  Renata Dawlewicz – Skarbnik Gminy
 2. Liczba nadesłanych ofert: 2
  W tym spełniających wymagania formalne: 2
 3. Zastosowane techniki i metody naboru:
  1. rozmowa kwalifikacyjna
 4. Lista 5 najlepszych kandydatów według poziomu spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze:
  1. Alicja Pyszka zam. Strzegom
  2. Stanisława Majchrzak zam. Świdnica
 5. Uzasadnienie dokonanego wyboru.
  Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatką, która złożyła swoją ofertę Komisja Konkursowa postanowiła zarekomendować Burmistrzowi Miasta Żarów kandydaturę Pani Alicji Pyszka zam. w Strzegomiu na stanowisko inspektor ds. kontroli wewnętrznej. Kandydatka wykazała się podczas rozmowy kwalifikacyjnej zarówno znajomością wymaganych zagadnień administracyjnych jak również wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości oraz podatku Vat oraz zagadnieniami z zakresu kontroli.
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 08.05.2012

Dokument oglądany razy: 1792
« inne aktualności