bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 17.07.2012 z powodu:
Publikacja ponad 30 dni

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

02.05.2012

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie następujących uchwał:

  1.  Nr XXII/159/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Mrowiny, gm. Żarów.
  2. Nr XXII/160/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mrowiny, gm. Żarów.
  3. Nr XXII/161/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Bożanów, gm. Żarów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w terminie do dnia 31 maja 2012 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 02.05.2012

Dokument oglądany razy: 1348
« inne aktualności