bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 17.07.2012 z powodu:
Publikacja ponad 30 dni

Obiweszczenie Burmistrza Miasta Żarów

02.05.2012

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały Nr XXII/162/2012 z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie miasta Żarów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, w terminie do dnia 31 maja 2012r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 02.05.2012

Dokument oglądany razy: 1187
« inne aktualności