bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 17.07.2012 z powodu:
Publikacja ponad 30 dni

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

02.05.2012

  1. Nr XXII/159/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Mrowiny, gm. Żarów.
  2. Nr XXII/160/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mrowiny, gm. Żarów.
  3. Nr XXII/161/2012 z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Bożanów, gm. Żarów.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski z zakresu ochrony środowiska dotyczące w/w planów miejscowych w terminie do dnia 31 maja 2012r.,
na piśmie na adres: Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 02.05.2012

Dokument oglądany razy: 1180
« inne aktualności