bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 17.07.2012 z powodu:
Publikacja ponad 30 dni

Ogłoszenie o wynikach konkursu

27.04.2012

z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:
- przyznano dotację na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych” Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów – w wysokości 2.000 zł.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 27.04.2012

Dokument oglądany razy: 997
« inne aktualności