bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 17.07.2012 z powodu:
Publikacja ponad 30 dni

Zawiadomienie o zamiarze wydania decyzji administracyjnej w sprawie środowiskowych uwarunkowań

25.04.2012

W związku z powyższym, wypełniając dyspozycje wynikające z przepisów art.7,art.10 §1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.Nr 98 poz.1071 z 2000r. ze zmianami)

zawiadamiam, że

strony tego postępowania mają prawo, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia do zapoznania się z aktami tej sprawy, celem wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Po upływie określonego wyżej terminu zostanie wydana decyzja administracyjna w przedmiotowej sprawie.
Akta sprawy są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 2, pokój nr 20,II piętro w godz. 8:00 – 15:00.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 25.04.2012

Dokument oglądany razy: 1098
« inne aktualności