bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 17.07.2012 z powodu:
Publikacja ponad 30 dni

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

25.04.2012

Inwestor: Pan Marcin Morawski, Bożanów 4, 58-130 Żarów.

Burmistrz Miasta Żarów wyda niezwłocznie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w przedsięwzięcia.

Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl .

Spełniając wymogi ustawy informuję, iż postanowienie jest ostateczne i od niniejszego postanowienia nie służy stronom zażalenie.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 25.04.2012

Dokument oglądany razy: 968
« inne aktualności