bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

12.11.2019

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2269 z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla: TAURON Dystrybucja S.A. ul Podgórska 25a, 310035 Kraków pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz wały przeciwpowodziowe przewodów w rurociągach osłonowych, tj. przekroczenie elektroenergetyczną linią kablową 20kV typu 3xXRUHAKXs 240/25mm/kw rzeki Strzegomki wraz z wałami przeciwpowodziowymi, w granicach dz. nr 381, obr. Łażany, gmina Żarów.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 12.11.2019

Dokument oglądany razy: 22
« inne aktualności