bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów

06.06.2019

podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 5 czerwca 2019 r. Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję znak NiGP.6220.6.2018/2019 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu dróg wraz z infrastrukturą" na działce nr ewid. 363/2 obręb – 0001 Żarów.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Żaróww terminie 14 dni od daty doręczenia.
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żarowie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz w Gazecie Żarowskiej.

Opublikował: Leszek Buchowski
Publikacja dnia: 06.06.2019

Dokument oglądany razy: 147
« inne aktualności