bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych

30.04.2019

Wskaźnik zwiększający dla szkół podstawowych określony zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych 01.05.2019 – 30.12.2019

L.P.

Określenie wskaźnika zwiększającego dla szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi w roku budżetowym (Wzt)

1.

Wbt-1 - wydatki bieżące poniesione w roku bazowym (2016r.) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi,

2 575 521,96

2.

Ot-1 - wykonane w roku bazowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego dochody z tytułu opłat za wyżywienie w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu niebędących szkołami specjalnymi,

0

WbUEt-1 - poniesione w roku bazowym z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi,

34 914,00

Dpt-1 - wykorzystaną w roku bazowym przez jednostkę samorządu terytorialnego kwotę dotacji, o której mowa w art. 55 ust. 3, dla prowadzonych przez tę jednostkę szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi (za 2016 rok)

23 343,55

WbIt-1 - poniesione w roku bazowym z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące na finansowanie działalności internatów wprowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu niebędących szkołami specjalnymi,

0

WbPt-1 - poniesione w roku bazowym z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące na realizację programów rządowych, o których mowa w art. 90u ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu niebędących szkołami specjalnymi,

21 906,11

3.

Kwota wydatków bieżących po dokonanych pomniejszeniach Wb-1 (Ot-1 + WbUEt-1 + Dpt-1 + WbIt-1 + WbPt-1)

2 495 358,30

4.

2/3 Lut-2

2/3 liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok bazowy (2017), w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkołach danego typu niebędących szkołami specjalnymi,

116,67

5.

1/3 Lut-1

1/3 liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego (2018), w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkołach danego typu niebędących szkołami specjalnymi.

66,33

6.

SUMA 2/3 Lut-2 + 1/3 Lut-1 (WIERSZ 4+ WIERSZ 5)

183

7.

Wiersz 3 podzielony przez wiersz 6 (kwota wydatków bieżących po dokonanych pomniejszeniach podzielona przez sumę 2/3 liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ustaloną na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok bazowy (2017) i 1/3 liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych ustalona na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30 września roku bazowego (2018) prowadzonych przez Gminę Żarów szkołach danego typu niebędących szkołami specjalnymi – szkołach podstawowych

13 635,8377049

8.

St-1

kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku bazowym (2018) na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu niebędących szkołami specjalnymi, bez uwzględnienia kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na wychowanków internatów w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu niebędących szkołami specjalnymi,

1 600 137,00

9.

LUSt-1

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok bazowy (2017), w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkołach danego typu niebędących szkołami specjalnymi

183,37

10.

ILORAZ St-1/LuSt-1 (wiersz 8 podzielony przez wiersz 9)

8726,27474505

11.

Wskaźnik zwiększający Wzt

Wiersz 7 podzielony przez wiersz 10

1,563

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 30.04.2019

Dokument oglądany razy: 75
« inne aktualności