bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 11.04.2019 z powodu:
aukcja została rozstrzygnięta

Ogłoszenie o aukcji

01.04.2019

Nazwa i siedziba jednostki: Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów,
Miejsce przeprowadzenia aukcji: Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pok. nr 19 (Sala Narad), 11.04.2019r. godz. 10.00.
Rodzaj sprzedawanego składnika majątku: samochód operacyjny osobowy marki „Polonez Caro 1.6 GSI. Stan techniczny (opis): samochód osobowy marki „Polonez Caro 1.6 GSI” wyposażony w silnik benzynowy, 57 KW, 1598,00 cm3, manualna 5-cio biegowa skrzynia biegów, rok produkcji 1998r. Aktualnie samochód posiada awarię silnika – brak możliwości rozruchu.
Stan wizualny: zgodnie z załączonymi zdjęciami.
Miejsce i termin w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątkowy: w celu obejrzenia przedmiotu aukcji należy ustalić telefonicznie termin z pracownikiem Urzędu Miejskiego Panem Michałem Domańskim tel. 74 85-80-591 wew. 367.
Wadium: warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100). Wpłaty należy dokonać na konto bankowe o nr 64 1020 5226 0000 6102 0629 6893 do dnia 10.04.2019r.
Cena wywoławcza sprzedaży: 1 000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
Postąpienie: 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych 00/100)
Sprzedaż przedmiotu aukcji: zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji następuje z chwilą przybicia przez prowadzącego aukcję licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę, po trzecim ogłoszeniu od ustania postąpień. Podpisanie umowy kupna – sprzedaży nastąpi po dokonaniu zapłaty za przedmiot sprzedaży, nie później niż do dnia 18.04.2019r.
Wydanie przedmiotu aukcji: wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po dokonaniu zapłaty ceny nabycia i zawarciu umowy. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, nie później jednak niż do godz. 15.00 dnia następnego tj. 12.04.2019r. Zapłatę należy dokonać przelewem lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
Uwaga: przed wywołaniem aukcji należy okazać komisji przetargowej dowód wniesienia wadium (potwierdzenie wykonania przelewu).

Pliki do pobrania: Polonez_GSI.zip

Opublikował: Leszek Buchowski
Publikacja dnia: 01.04.2019

Dokument oglądany razy: 174
« inne aktualności