bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wyniki konsultacji

12.02.2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 w związku z art. 35 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Rada Miejska Uchwala Statuty jednostek pomocniczych Gminy Żarów jakimi są sołectwa.

W dniu 23 stycznia 2019 roku Burmistrz Miasta Żarów wydał Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Żarów.

Zgodnie z powyższym propozycje zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Żarów, mieszkańcy mogli wnosić za pośrednictwem drogi pocztowej na adres Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, elektronicznej lub bezpośrednio w Referacie Rozwoju Urzędu Miejskiego w Żarowie na stosownym formularzu, w terminie od 23.01.2019 do 06.02.2019 roku.

W wyznaczonym terminie nie wpłynął oni jeden formularz konsultacji z uwagami do projektu uchwały Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Żarów.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 12.02.2019

Dokument oglądany razy: 149
« inne aktualności