bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

13.12.2018

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania dla: Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych tj. budowę przepustu na rzece Tarnawka w granicach działki nr 745, 746 obręb Buków, gmina Żarów i działki nr 275/3 obręb Wawrzeńczyce, gmina Mietków oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. przepustu na rzece Tarnawka na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Strzegomki.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 13.12.2018

Dokument oglądany razy: 62
« inne aktualności