bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 17.07.2012 z powodu:
Publikacja ponad 30 dni

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

27.02.2012

1. W wyniku postępowania przetargowego wybrano ofertę:
ALBA Dolny Śląsk Spółka z o.o.
ul. Piasta 16
58-304 Wałbrzych

2. Oferowana cena brutto:
81,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt jeden złotych 00/100) za 1 km jednostronnego zamiatania ulic.

3. Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą ilość punktów przy równoczesnym spełnieniu wymagań określonych w SIWZ.

4. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Zakład Usług Leśno – Melioracyjnych, Zieleni
Czesław Wojciechowski
Mrowiny, ul. Wojska Polskiego 1
58-130 Żarów
(86,21+86,21+86,21)/3
86,21


ALBA Dolny Śląsk Spółka z o.o.
ul. Piasta 16
58-304 Wałbrzych
(100+100+100)/3
100

5. Umowa w sprawie zamówienia może być zawarta po dniu 2 marca 2012 r.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 27.02.2012

Dokument oglądany razy: 1582
« inne aktualności