bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 17.07.2012 z powodu:
Publikacja ponad 30 dni

Wyniki konsultacji społecznych

23.02.2012

  1.  Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 15 do 22 lutego 2012 r. Opinie i uwagi można było zgłaszać na wypełnionym formularzu drogą pisemną - poprzez przesłanie pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58 – 130 Żarów lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ops_zarow@um.zarow.pl.
  2. W trakcie konsultacji do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie nie wpłynęła żadna opinia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Żarów na lata 2012-2014 od podmiotu zaproszonego do przekazania swoich spostrzeżeń.
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 23.02.2012

Dokument oglądany razy: 1081
« inne aktualności