bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

19.04.2018

że na wniosek Michała Kusia reprezentującego PKP S.A. w Warszawie, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy dworca kolejowego Imbramowice polegającej na przebudowie i remoncie budynku dworca oraz zmianie zagospodarowania terenu, na działce nr 324/7, obręb 0004 Imbramowice, gmina Żarów.

Strony postępowania mają prawo do czynnego w nim udziału, przeglądania akt sprawy oraz składania wniosków i uwag w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Wydział Ifrastruktury, Plac Powstańców Warszawy 1, w pokoju 2119, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni po zawiadomieniu na drodze publiczego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 §2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, wskazuję dzień 20 kwietnia 2018r. - data ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Gminy Szczawno Zdrój jako ten w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze po upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym na dzień 4 maja 2018r.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 19.04.2018

Dokument oglądany razy: 264
« inne aktualności