bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 01.03.2018, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawa treści

Podstawowa wysokość dotacji, statystyczna liczba dzieci i wskaźnik zwiększajacy

01.03.2018

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z póżn. zm.) ogłasza się:
1) wysokość podstawowej kwoty dotacji dla:
przedszkola niepublicznego: 75 % x 11 390,28 zł = 8542,68 zł / rok / na 1 dziecko
publicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej: 5 234,60 zł / rok/ na 1 dziecko
publicznego punktu przedszkolnego w szkole podstawowej: 50 % x 11 390,28 zł = 5 695,20 zł / rok / na 1 dziecko
szkół danego typu i rodzaju: 11 273,39 zł / rok / na 1 dziecko
(8 793,60 zł x 1,282 (wskaźnik zwiekszający) = 11 273,39 zł)

- kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego (wg metryczki 2017): 8793,60 zł / rok/ na 1 dziecko
- wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu (szkoły ogólnodostępne w gminie miejsko- wiejskiej, dotyczy wsi i miejscowości poniżej 5000 mieszkańców) : 1,282

3) statystyczną liczbę dzieci - liczba dzieci na dzień 30 września 2017 wg danych SIO:
w przedszkolu publicznym: 147
w oddziałach przedszkolnych: 118
w szkołach podstawowych: 697

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 01.03.2018

Dokument oglądany razy: 118
« inne aktualności