bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 23.02.2012 z powodu:
dezaktualizacja wiadomości

Konsultacje społeczne w sprawie Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Żarów na lata 2012 – 2014

15.02.2012

Konsultacje odbędą się w formie zamieszczenia w/w projektu uchwały wraz z formularzem zgłaszania opinii (tzw. formularz konsultacji) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żarowie www.um.zarow.pl - w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.um.zarow.pl) oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej: ops.um.zarow.pl.
Zapraszamy do zapoznania z założeniami projektu, a następnie do przekazania swoich spostrzeżeń. Opinie i uwagi prosimy zgłaszać na wypełnionym formularzu drogą pisemną - w kopercie z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Gminny program wspierania rodziny”, poprzez przesłanie pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58 – 130 Żarów lub drogą elektroniczną na adres: ops_zarow@um.zarow.pl.
Formularz konsultacji jest dostępny na stronie BIP, na stronie internetowej OPS i w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.
Konsultacje będą trwały od 15 do 22 lutego 2012 r. Wyniki konsultacji podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie (ops.um.zarow.pl). Wyniki mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące. Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 15.02.2012

Dokument oglądany razy: 2120
« inne aktualności