bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 20.02.2012 z powodu:
dezaktualizacja wiadomości

Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu

21.12.2011

Sprawozdania należy złożyć Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyborów tj. do dnia 19 maja 2012 r.

Sprawozdania winny zostać sporządzone według wzorów ustalonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 134, poz. 1127, zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 212, poz. 1560).

W przypadku, gdy komitet nie pozyskiwał i nie wydatkował środków, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego może złożyć Komisarzowi Wyborczemu stosowne oświadczenie zastępujące sprawozdanie finansowe.

Przypominam, że w myśl art. 202j ust. 1 wyżej przywołanej ustawy, pełnomocnik finansowy, który nie dopełnia obowiązku sporządzenia i przedłożenia w terminie sprawozdania finansowego, albo podaje w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Informuję ponadto, że sprawozdania finansowe komitetów wyborczych udostępniane są do wglądu w każdy wtorek i piątek w godz. 10.00 – 13.00 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu, ul. Adama Pługa 12.


Komisarz Wyborczy
w Wałbrzychu

/-/ Maciej Ejsmont

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 21.12.2011

Dokument oglądany razy: 1110
« inne aktualności