bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 20.02.2012 z powodu:
dezaktualizacja wiadomości

Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu

21.12.2011

Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu zwraca się do pełnomocników komitetów wyborczych, utworzonych w celu zgłoszenia kandydata na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Żarowie, zarządzonych na dzień 19 lutego 2012 r. o zgłoszenie swoich kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Żarowie.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 2 stycznia 2012 r., w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu, ul. Adama Pługa 12, tel. 074- 665-65-10, 074-665-65-15;

Kandydatem do składu komisji może być wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy Żarów. Kandydatem nie może być osoba, która pełni funkcję pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego lub męża zaufania.
Wszelkie informacje dotyczące ww zagadnień, jak i obowiązujące w tym zakresie druki dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pkw.gov.pl

Komisarz Wyborczy
w Wałbrzychu

/-/ Maciej Ejsmont

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 21.12.2011

Dokument oglądany razy: 1428
« inne aktualności